Access

How to get to Tsugu Tsugu's Ebisu and Asakusa studio

Access

Company name:Tsugu Tsugu Inc.
Main office:1F akikito apt., 2-21-2 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo-to, JAPAN 150-0013 
Phone number:+81 3-6879-0940
Closed on Wednesday

Second branch:1F, 1-1-2 Kaminarimon, Taito-ku, Tokyo-to, JAPAN 111-0034
Phone number:+81 3-5246-3476 (Closed on Monday and Wednesday)
Closed on Monday & Wednesday

MAP

Ebisu Studio (Main Office)

Asakusa Studio (Second Branch)

TOP